Oferta

 

Nasze przedszkole realizuje obowiązującą podstawę programową zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto dzieci uczestniczą w wielu zajęciach językowych, artystycznych, sportowych i muzycznych, wzbogacających program nauczania oraz  czas spędzany w przedszkolu. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów.

Zajęcia dodatkowe:

 SENSORKI ZAJĘCIA SENSORYCZNE1x w tygodniu

Zajęcia stymulujące systemy zmysłowe i dające możliwość ,,doświadczenie świata” oraz poznawania własnego ciała i odczuwania. Stanowią bardzo atrakcyjną formę zabawy, ponieważ podczas zajęć wykorzystywane są materiały i zabawki tj. piasek, mąka, kamyki, kształty figur o różnych fakturach, piłki dźwiękowe i wiele innych.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE 1x w tygodniu

Podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać własne emocje oraz odkrywać mocne strony.

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE 1x w tygodniu

Zajęcia te prowadzone są w oparciu o gimnastykę, gdzie dzieci wykonują wiele ćwiczeń. Dzięki takim zabawom ruchowym uczą się przezwyciężać  słabości i rozwijać motywację do działania. Rozwijają także koordynację ruchową, zwinność oraz ogólną sprawność fizyczną.

ZAJĘCIA TEATRALNE 1x w tygodniu

Zajęcia te dają możliwość rozwoju, rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i emocji poprzez zabawy, w których dzieci wcielają się w role teatralne. Poprzez warsztaty dzieci nieśmiałe zapominają o nieśmiałości, dzieci hałaśliwe mogą wyciszyć się oraz nauczyć się panowania nad sobą.

ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1x w tygodniu

Podczas zajęć dzieci biorą aktywny udział w grach i zabawach w języku angielskim. Organizujemy także ,,Podwieczorek z angielskim”, gdzie w tym czasie lektor mówi do dzieci w obym języku.

LEGO FUN 1x w tygodniu

Zajęcia to połączenie świetnej zabawy z kreatywnym i twórczym myśleniem. Budując z klocków różnorakie formy dzieci rozwijają pamięć konstrukcyjną oraz logicznego rozumowania.

ZAJĘCIA PLASTYCZNO- TECZNICZNE 1x w tygodniu

Zajęcia te wpływają na harmonijny rozwój dziecka. Wycinanie, kolorowanie, malowanie zaspokaja naturalną potrzebę dziecka, przygotowuje rękę do nauki pisania. Rozwija zdolności manualne oraz małą motorykę.

ZAJĘCIA TERAPII RĘKI 1x w tygodniu

Terapia ręki polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Terapia ma na celu usprawnienie precyzji ruchów rąk, wyuczenie zdolności skupienia uwagi- patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE1x w tygodniu

Zajęcia te obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną indywidualną. Grupowa forma zajęć jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej.