Centrum Edukacji i Zabawy

Świat Języka Polskiego

Zajęcia skierowane do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Średnich
gramatyka języka polskiego
nauka czytania ze zrozumieniem tekstu
pomoc przy pracach domowych (wypracowania, eseje, recenzje itd.)
przygotowanie do egzaminów: gimnazjalisty oraz egzamin dojrzałości
pomoc w pisaniu prac maturalnych (bibliografia podmiotu, przedmiotu, ramowy plan wypowiedzi)
nauka samodzielnego myślenia i działania
Poziom Szkoły Podstawowej 20 zł/ 1 godz zegarowa
Poziom Gimnazjum 25 zł/ 1 godz zegarowa
Poziom Szkoły Średniej 30 zł/ 1 godz zegarowa

Uczeń bez porażek

Zajęcia dla dzieci szkolnych I-III klasa Szkoły Podstawowej.
pomoc w odrabianiu lekcji
nauka ładnego pisania, elementy kaligrafii,
nauka trzymania poprawnie długopisu, ołówka
nauka czytania od podstaw lub doskonalenie tej czynności
nadrabianie zaległości szkolnych
Cena 20 zł/ 1 godz zegarowa

Mój drugi język

Zajęcia j. angielskiego skierowane do Szkół Podstawowych.
gramatyka języka angielskiego
konwersacje
pomoc przy pracach domowych
wprowadzenie dla dzieci sylabusu komunikacyjnego
nauka przez piosenki, gry, historyjki
Serdecznie zapraszamy
20 zł/ 1 godz. zegarowa

Język angielski

Także w soboty :)

Specjalnie dla dzieci 2,5- 3 letnich
Zabawa i nauka 1,5 h

Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem i muzyką klasyczną oraz ruch. Dlatego też mówimy do dzieci tylko po angielsku, aby nauka była dla nich naturalna.

Fakt, iż dziecko przebywa tylko i wyłącznie w anglojęzycznej rzeczywistości sprawia, iż język angielski koduje mu się, podobnie jak ojczysty, w sposób naturalny. Najpierw zaczyna rozumieć to co słyszy, wykonuje polecenia nauczyciela, następnie rozmawia z nauczycielem odpowiadając jeszcze po polsku, ale prowadzi stopniowo coraz bardziej płynny dialog, by w dalszych etapach nauki niepostrzeżenie przejść na angielski, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, że stosuje się do zasad poprawności językowej. Otrzymuje w darze umiejętność posługiwania się językiem obcym.

Celem zajęć jest wdrożenie dzieci w rzeczywistość anglojęzyczną, osłuchanie się z językiem, poznanie jego melodii, intonacji, barwy i struktury. Piosenki, rymowanki, zabawy ruchowe w języku angielskim oraz używanie wyłącznie angielskiego przez nauczyciela przenosi dzieci w świat języka obcego.
Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.

Dzieci uczą się języka poprzez zabawy językowe, poznają wierszyki, zabawne wyliczanki, rymowanki, śpiewają piosenki, oglądają krótkie scenki językowe przedstawiające angielską rzeczywistość, która później naśladują. Celem zajęć jest nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, ale aktywne poznanie słów, zwrotów, wierszyków i piosenek angielskich. Poznają ją w tematycznych blokach – świat kolorów, liczb, zwierząt (dzikich i tych, z którymi zaprzyjaźniamy się na co dzień), owoców, smaków i zapachów oraz cywilizacji. Mówimy do dzieci tylko po angielsku, więc nauka staje się dla nich naturalna.

Cena 80 zł miesięcznie
Dzieci uczestniczą w zajęciach wraz z rodzicem, opiekunem, bądź same :)

Dla dzieci 4-5 letnich

Zabawa i nauka 2 h.
Dzieci słuchają angielskich opowiadań, uczą się piosenek. Kreatywne gry i zabawy doskonalą i rozwijają ich umiejętności językowe. Nauczyciel kładzie duży nacisk na rozumienie, otacza dziecko językiem angielskim i oswaja je z podstawami języka pisanego. Dzieci uczą się wierszyków, piosenek, dzięki którym język szybciej jest zapamiętywany, słuchają bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela, oglądają krótkie filmy z sympatycznymi i śmiesznymi bohaterami. Dzięki temu panuje wesoła i przyjazna atmosfera, a dzieci traktują zajęcia jako przyjemność, a nie naukę i pracę.
Cena 100 zł miesięcznie