Dzieci i zegarki nie można stale nakręcać, trzeba im dać też czas do chodzenia.

-Jean-Paul Sartre


Powrót